8983-لرد خودتراش سه لبه روکارتی 24 عددی
194,000 تومان
وضعیت کالا : موجود
8981-لرد خود تراش دو لبه 5 عددی ساده
15,000 تومان
وضعیت کالا : موجود
8980-لرد خود تراش سنتی پیچی استیل
31,000 تومان
وضعیت کالا : موجود
8150-لرد خود تراش سیستم کشویی
10,920 تومان
وضعیت کالا : موجود
8149-لرد خود تراش ۳ لبه وکیوم ۵ عددی
42,200 تومان
وضعیت کالا : موجود
8148-لرد خود تراش ۳ لبه وکیوم ۴ عددی
40,320 تومان
وضعیت کالا : موجود
8147-لرد خود تراش ۳ لبه پفکی ۵ عددی
32,000 تومان
وضعیت کالا : موجود
7745-لرد خود تراش یدک کشویی
9,200 تومان
وضعیت کالا : موجود