دوست عزیز شرکت رخشید بیش از سی سال در زمینه صنایع آرایشی بهداشتی فعالیت داشته و باعث افتخار هست در کنار شما باشیم و به عنوان یک دوست کمکی باشه در خدمت شما باشیم